Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον ελληνικό λαό (28-10-1940) .

Προς τον ελληνικόν λαόν,

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της. θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες,
τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τα ιεράς μας παραδόσεις.

Νυν υπέρ πάντων ο αγών

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως

Ιωάννης Μεταξάς

Πηγή

1 σχόλιο:

Πιγκουίνος είπε...

Αυτό που ίσως να μην είναι γνωστό είναι πως ο Μεταξάς δεν είπε ποτέ τη λέξη «Όχι» στον Ιταλό πρέσβη αλλά του απάντησε -στο τελεσίγραφό του- «λοιπόν, έχουμε πόλεμο».
Πάντως, επειδή ο Μεταξάς έγραφε για το δικαίωμα των Ελλήνων να ζουν ελεύθεροι, καλό θα είναι θυμόμαστε ότι ήταν δικτάτορας και κυνήγαγε εκείνους που δεν τον ήθελαν, τους φυλάκιζε και τους εξόριζε. Και οι πιο άτυχοι από αυτούς έπεφταν στα χέρια του περίφημου Μανιαδάκη.
Για τη στάση του Μεταξά, μάλιστα, ο Γιώργος Σεφέρης έγραψε: «Όταν ήρθε η 28η, δεν μπόρεσε να ιδεί ότι τότε μόνο, και όχι στις εορτές του Σταδίου, ολόκληρος ο λαός ήταν μαζί του, μαζί με την απάντηση που έδωσε στον Grazzi την αυγή. Δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι η ημέρα εκείνη δεν επικύρωνε αλλά καταργούσε την 4η Αυγούστου».

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Επικοινωνήστε μαζί μας για ότι εσείς θέλετε. Όπως θέματα αναρτήσεων κλπ.